İş Güvenliği


Firma olarak; hizmet verdiğimiz bütün noktalarda tüm çalışanlarımızın, buna istinaden, girişimciler ve diğer ziyaretçilerde dahil olmak üzere,  işyerlerimizde bulunan herkesin sağlık, güvenlik ve refahını sağlamayı taahhüt ederiz.  Firma olarak bu kapsamdaki taahhüdümüzü organizasyon dahilindeki ürünlerimiz, hizmetlerimiz, insanlarla ilgili tüm faaliyetlerle birleştirdiğimiz 10 ADIMDA İş Sağlığı ve Güvenlik Yönetim Sistemi (İSG-YS) yoluyla göstermekteyiz. 

Firmamız  içerisinde yer alan  çalışanlarımızın, alt işverenlerimizin  ve ziyaretçilerin dikkat etmeleri gereken  görevleri  vardır; güvenli çalışma sorumluluğunu taşımak ,kendi sağlık ve güvenlikleri için tüm önlemlere uymak ve davranışları sonucu etkilenebilecek diğer tüm insanların sağlık ve güvenliğini göz önünde bulundurmak . 
Firmamız, ilgili tüm faaliyetlerde ihtiyaç olduğu zaman işletmede yer alan İş güvenli uzmanlarımız ve İş Yeri Hekimlerimiz vasıtası ile iş sağlığı ve güvenliği koşullarını iyileştirmek için tüm makul ve uygulanabilir adımları atacaktır.

Firma olarak taahhütlerimiz aşağıda yer almaktadır.

Tüm çalışanların( Çalışan temsilcileri  ), alt işverenlerin ve ziyaretçilerin İSG yi iyileştirmek için alınacak önlemlerin geliştirilmesi ve desteklenmesi kapsamında etkin katılımını teşvik ederek ,  bir iş sağlığı ve güvenliği kültürü oluşturmak,

Organizasyon içinde etkili İSG uygulamalarını desteklemek ve herkese ulaştırmak için ilgili politikalar, prosedürler, sistemler, bilgilendirme, eğitim, tanıtım programları ve organizasyonel  yapılanmalar oluşturmak ve sürdürmek,

Yürürlükteki tüm İSG ile ilgili mevzuat, düzenlemeleri ve standartlarıyla uyumlu olmak

Organizasyon kapsamındaki risklerle ilgili ve bunlara uygun risk ve tehlike yönetim sistemleri uygulamak

Kontrollü çalışma için güvenli çalışma alanı ve donanım sağlamak

Tüm ilgili personel için uygun İSG eğitimi sağlamak,

İşyerindeki Sağlık ve Güvenliği geliştirmek İçin yıllık İSG programı oluşturmak

İSG performansını sürekli olarak iyileştirmek için yeterli kaynak ayırmak,

Çalışanlar için Düzenli olarak sağlık gözetimi sağlamak,

Tüm olaylara aktif olarak müdahale etmek, bunları soruşturmak ve yaralanan çalışanların uygun işlere, hak taleplerinin adil yönetimi ve rehabilitasyon uygulamaları yoluyla ilk fırsatta geri dönmesini sağlamak 
Firma olarak bizler ;  iç standartlar , politikalar ve prosedürlerin yanı sıra dış kaynaklı bağlayıcı kurallar ve kanunları da içerecek şekilde bir İSG-YS uygulayacak ve sürdürecektir .Bu standartlar işletmede sürekli iyileşmenin sağlanabilmesini kolaylaştırmak amacıyla bütünlük ve etkinliğinin korunduğundan emin olmak düzenli olarak izlenecektir .

Firma olarak 2015 Yılı hedefimiz ;   0 İş Kazası , 0  Meslek Hastalığı …

GENEL MÜDÜR
İDRİS ÇİMEN